Stap 2. Zoeken & Adapteren

Zoeken, toetsen en aanpassen van bestaande oplossingen en ideeën

Deze pagina is nog in constructie.

Het gebruik van verschillende tools en technieken maakt je steeds beter in het genereren van nieuwe ideeën. Het uitwerken van prototypes en het valideren ervan. Het herkennen van de potentiële waarde van bestaande ideeën en oplossingen voor jouw gedefinieerde probleem is echter ook heel belangrijk. Bij het bedenken van kansrijke oplossingen, ontstaat vaak – soms gedreven door enthousiasme – de neiging het wiel opnieuw uit te willen vinden. Je voelt hem al aankomen: is dit altijd de beste denkrichting? Nee, zeker niet. Het zoeken naar – en analyseren van bestaande concepten en oplossingen is een noodzakelijk onderdeel van innovatie.

Wanneer beginnen met Zoeken en Adapteren?

Zoals eerder aangestipt, wordt het innovatieproces hier linear gepresenteerd. In werkelijkheid zal een innovatietraject vrijwel nooit precies zo verlopen. Gedurende het traject kom je erachter dat je wellicht een stap moet overslaan, of juist terugkeren naar een vorige stap en deze opnieuw itereren. Dat geldt ook voor de start van Zoeken en Adapteren. Een belangrijke overweging  om te maken wanneer jezelf het proces van ideegeneratie opstart is om eerst naar bestaande oplossingen te kijken. Beide opties zijn mogelijk. Echter, is soms makkelijker als er tijdens ideegeneratie nog niet gekeken wordt naar bestaande oplossingen, om open blik en creatieve houding te waarborgen. n. Ideegeneratie is ook zeer waardevol wanneer Zoeken en/of Adapteren al is opgestart. Je kunt het creatieve proces dan gebruiken om mogelijke kansrijke oplossingen een stapje verder te brengen.

Van begrijpen naar adaptatie

Tijdens het zoekproces, is het belangrijk de resultaten uit de fase begrijpen voortdurend in het achterhoofd te houden. Toets gevonden mogelijkheden daarnaast aan de behoeftes en gedragingen van je doelgroep. Soms kun je een bestaande oplossing vrijwel direct implementeren. Voldoet de oplossing niet volledig aan de gestelde eisen? Gebruik de analyse om te bepalen waar aanvullende oplossingen nodig zijn en wat de voor- en nadelen van gevonden potentiële oplossingen zijn.

Testen testen testen

Let op, ook wanneer je een bestaande oplossing toepast, blijft het van belang  deze oplossingen in zowel de prototyping fase als de implementatie fase te testen. Een bestaande oplossing afkomstig uit een andere context, , kan binnen jouw organisatie en nieuwe uitdagingen met zich mee brengen. Hierin spelen weer andere specifieke contextuele aspecten een rol. De oplossing is immers gemaakt en gebruikt voor en door een andere doelgroep. Mogelijk moet je na het testen van de oplossing met eindgebruikers onverwacht toch nog aanpassingen maken dan je van tevoren verwacht had.

Motivaties voor zoeken

Het zoeken naar bestaande concepten of oplossingen kan meerdere motivaties hebben:

  • Inspiratie opdoen voor mogelijke oplossingsrichtingen.
  • Waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden als er al iets beschikbaar is dat aan de opgestelde eisen voldoet.
  • Eigen nieuwe oplossingsalternatieven afzetten tegen bestaande oplossingen: wat zijn de voor- en nadelen van beide opties? Waarom is het eigen oplossingsalternatief beter? Of is dat misschien niet het geval?
  • Het verbeteren van een bestaande oplossing: maak niet dezelfde fout als je voorganger heeft gedaan.
  • Leren van wat er goed is aan een bestaande oplossing: welk deel of delen van een bestaande oplossing wil je meenemen in jouw oplossing?
  • Stakeholders overtuigen van een eigen alternatieve oplossing door ze te laten inzien wat er niet werkt aan bestaande oplossingen.

Motivaties voor adapteren

Wanneer is het exploreren van bestaande oplossingen voor gebruik binnen de organisatie interessant?

  • Leren van anderen is essentieel. Maar kopieer nooit klakkeloos. Zelfs als een bestaande oplossing elders succesvol geïmplementeerd is, is het van belang altijd te testen of alle aspecten van de oplossing effectief zijn in de doel-context. Daarnaast brengen zowel minder sterke aspecten als grote voordelen van de oplossing je dichterbij een gewenste oplossing. Past de oplossing niet volledig? Onderzoek dan of de oplossing aanpasbaar is. Daarnaast kun je kiezen of je voor een bestaand product gaat of voor een volledig zelf te ontwikkelen oplossing!
  • Als er te weinig kennis of budget aanwezig is om zelf iets te ontwikkelen, kan ditzelfs een randvoorwaarde zijn om een bestaande oplossing te kiezen, die zo goed mogelijk past. Misschien is er geen oplossing die 100% van de eisen dekt, maar kun je een deel van je probleem wel direct oplossen!
  • Soms is het relevant een oplossing te adapteren die al wordt gebruikt binnen de organisatie of wordt geleverd door een partij waar je al mee samenwerkt, die goed binnen het bestaande ecosysteem past. Kijkend naar de inzet van software oplossingen specifiek, is het soms zelfs zo dat jouw organisatie al een licentie voor interessante concrete oplossingen heeft, die je nog niet kent of die  nauwelijks worden gebruikt.

Een aanpak voor zoeken en adapteren

Het uitgangspunt voor de start van het zoeken naar bestaande oplossingen, zijn de uitkomsten uit de fase begrijpen. Houd gedurende het proces je persona, ontwerpvraag en ontwerpeisen bij de hand. Heb je deze nog niet? Ga dan eens goed na of er al genoeg informatie bekend is over het probleem of neem een stap terug en duik (opnieuw) in de fase begrijpen.

Op basis van de verschillende componenten van je design brief kun je nu starten met het zoeken naar bestaande oplossingen en ideeën. Gebruik de tools Zoeken en Benchmarking als leidraad. Om inspiratie op te doen en dit zoeken in gang te zetten kun je een eerste analyse van de waarde van de verschillende alternatieven maken.

Heb je een aantal kansrijke oplossingen gevonden? Dan kun je overgaan naar het adapteren. Gebruik de tool Toetsen om de meest waardevolle opties tegen elkaar af te wegen door ze te toetsen aan de eerder opgestelde design criteria. Heb je een waardevolle optie gevonden? Ga dan over naar de fase prototyping waar je een eerste versie van je oplossing realiseert terwijl je een begin maakt met het uitvoeren van de vastgestelde benodigde aanpassingen om deze ook daadwerkelijk te testen met de eindgebruiker.

Tools & Canvassen