Uitkomst Fase Exploreren

Een kansrijke oplossing

De overgang tussen Exploreren en Experimenteren is altijd subjectief. De Fase Exploreren richt zich op het aantonen dát er een probleem is en het ontwikkelen van een wenselijke en haalbare oplossing voor dat probleem.

Aan het einde van deze fase heb je:

  • Een (grotendeels) gevalideerd probleem;
  • Een kansrijke oplossing, deels gevalideerd door een aantal interacties van een prototype met eindgebruikers;
  • Een duidelijk beeld van de eindgebruiker(s);
  • Een idee voor een nieuwe dienst of een nieuw product dat kan worden doorontwikkeld tot een gevalideerd concept (minimum viable product);
  • Aantoonbare draagkracht voor het initiatief bij de belangrijkste stakeholders;
  • Een opdrachtgever die bereid is een aantal experimentsprints te sponsoren en op lange termijn te ondersteunen in het succes van de innovatie.

In Fase 1 heb je naast tijd en mensen weinig extra investering nodig. Daarom kiezen we in deze methode om Fase 2 te laten starten op het moment dat er een investeerder is die op basis van criteria een investering wil doen om een gevalideerd concept (mpv) te gaan ontwikkelen. De Fase Experimenteren richt zich op haalbaarheid en betaalbaarheid van de oplossing.

Bronvermelding

Ries, E. (2017). The startup way: how modern companies use entrepreneurial management to transform culture and drive long-term growth. First edition. New York: Currency.

Tools & Canvassen