Uitkomst Experimenteren

Een gevalideerd concept

Voor het slagen van innovatie is de mogelijkheid tot experimenteren van cruciaal belang (Demircioglu & Audretsch, 2017). In de fase Experimenteren richt je je op het aantonen van de haalbaarheid en betaalbaarheid van je oplossing naar een gevalideerd concept.

Voor je doorgaat naar de stap budgetteren en overdragen blijf je in de stap bouwen-meten-leren herhalen totdat:

  • je een gevalideerd concept hebt,
  • je innovatiedoelen zijn behaald,
  • de staande organisatie de oplossing kan implementeren;
  • of de investeringsronde voorbij is

Wanneer een investeringsronde voorbij is wordt er opnieuw een investering gevraagd. Door de zogenaamde ‘gedoseerde financiering’ vraag je steeds een klein budget aan dat voldoende is om een volgende experimentsprint uit te voeren. De manier waarop innovatieprojecten gefinancierd worden heeft een belangrijke rol in het stimuleren of ontmoedigen van innovatie binnen de overheid (OECD, 2017). Met de investeerder spreek je af welke criteria je hanteert om een volgende investering te verantwoorden.

Aan het eind van deze hele fase Experimenteren heb je:

  • Een gevalideerd concept beschreven in experiment rapporten
  • Een maatschappelijke business case
  • Een overdrachtsplan dat beschrijft waar en hoe de innovatie geïntegreerd gaat worden in de staande organisatie

Bronvermelding

Demircioglu, M. A., and D. B. Audretsch. (2017) “Conditions for Innovation in Public Sector
Organizations.” Research Policy 46 (9): 1681–1691. doi:10.1016/j.respol.2017.08.004

OECD (2017), Fostering Innovation in the Public Sector, OECD Publishing, Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264270879-en

Tools & Canvassen