Stap 1. Presenteren

Hoe plan ik voor innovatie?

In de stap Presenteren bereid je je voor op het experimenteren. Wie heb je nodig om je idee te laten slagen? Staat je innovatie er goed voor, en waar moet je tijdens de volgende stappen op letten? In het Rijks Innovatie Canvas schets je de belangrijkste kenmerken, randvoorwaarden, kosten en baten van je innovatie. In de volgende stap blijf je dit canvas aanvullen met inzichten en de huidige stand van zaken. Uit deze eerste schets wordt ook duidelijk wie je in de organisatie nodig hebt om ruimte te maken om te kunnen experimenteren. Door juist die mensen al vroeg in het proces te betrekken creëer je draagvlak en vergroot je de kans op succes.

In deze stap stel je (opnieuw) het team samen. Naast de juiste kennis zijn vaardigheden als doorzettingsvermogen, flexibiliteit en goed kunnen werken in cross-functionele teams cruciaal. Je formuleert innovatiedoelen en een missie en visie voor jullie team. In deze fase kan het zijn dat je van je originele idee moet afwijken (een pivot). Op die momenten is het belangrijk dat je als team verbonden blijft met de visie rondom het oplossen van het probleem en niet te gehecht bent geraakt aan de mogelijke oplossing. Tevens bespreek je met je opdrachtgever hoe je de voortgang van je innovatie zult meten en rapporteren.

 

Wat ga je doen?

  • Teamcompetenties checken
  • Indicatoren voor voortgang bepalen
  • Innovatiecanvas invullen
  • Gezamenlijke visie en innovatiedoelen beschrijven
  • Te toetsen assumpties vastleggen