Stap 1. Begrijpen

Wat is het probleem dat je wilt oplossen?

Observeren, empathisch begrip creëren, aannames verzamelen en toetsen staan centraal in de stap Begrijpen. Om de essentie van het probleem beter te begrijpen verzamel je een zo breed mogelijk scala aan informatie over de gebruikers en het ervaren probleem. Weersta de verleiding om meteen oplossingen te bedenken en breng eerst alle relevante informatie in kaart. De design brief is de samenvatting van al je werk en vormt het startpunt voor de stappen Zoeken en Adapteren en Ideevorming

Wat ga je doen?

  • Inleven in het probleem door het uitvoeren van onderzoeksactiviteiten als 5 x Waarom en het in kaart brengen van de huidige customer journey
  • Oorzaken van het probleem onderzoeken.
  • In kaart brengen van eigen aannames over het probleem.
  • Toetsen van de aannames bij de eindgebruiker.
  • Interviews houden met eindgebruikers en andere stakeholders
  • Formuleer van een “Hoe kunnen we..?” vraag.
  • Het vertalen van onderzoeksresultaten naar concrete behoeftes waar het eindproduct  in voorziet, middels epics en user stories.

Om goed te begrijpen hoe de verschillende componenten in de fase begrijpen met elkaar samenhangen geeft onderstaande afbeelding een schematisch overzicht. Let op: ook dit proces is iteratief en staat niet vast.

 

 

Vertaal de gebruikersdoelen uit je persona naar epics en user stories.

User stories zijn korte stellingen waarin eisen omtrent de oplossing vanuit het oogpunt van de eindgebruiker / probleemhebber geformuleerd zijn.

Epics zijn de grote user stories, de hoofddoelen. Stellingen die behoeftes of functionaliteiten van een product globaal beschrijven.

Vraag jezelf af waaraan het product moet voldoen om in de gebruikersbehoefte te kunnen te voorzien. In een later stadium deel je de epics op in meerdere user stories, die je binnen een vastgestelde periode kunt realiseren. Schrijf alle epics op die nodig zijn. Bekijk de tools ‘User Stories‘ en ‘Epics’ voor meer informatie over dit proces.

Epics en specifieke user stories zijn altijd op dezelfde manier opgebouwd en bestaan uit drie componenten:

  1. Een beschrijving van de eindgebruiker;
  2. Wat heeft de eindgebruiker nodig heeft om een doel te bereiken;
  3. Het doel dat de eindgebruiker wil bereiken.

 

 

De persona en epics vormen samen het startpunt voor je design brief. De design brief kun je zien als de samenvatting van al het onderzoek dat je in de fase ‘begrijpen’ uitvoert. Het is een levend document, dat je voortdurend bijwerkt als er nieuwe ontdekkingen zijn gedaan.