Waarom innoveren met AOi?

Richting in het ondertussen

Afwijken van ‘zo doen we het hier altijd’ brengt je in nieuwe situaties. In zo’n nieuwe situatie is nog niet duidelijk ‘hoe en wat’ je moet doen.

AOi geeft richting in het ondertussen, de liminale fase. De ruimte tussen het ‘zo doen we het hier altijd’ en het ‘vanaf nu doen we het zo’ (Braun & Kramer, 2015). AOi geeft suggesties voor hoe je deze ruimte goed kunt benutten om iets wat onmogelijk lijkt mogelijk te maken. AOi helpt innovatie op gang te brengen en leidt de weg naar continue innoveren als onderdeel van de organisatiecultuur.

Voor innovatie bestaat geen gouden succesformule. AOi helpt je bepalen waar je bent in het innovatieproces. De fases, stappen en tools helpen je om je oplossing steeds een stap verder te krijgen. Soms kun je een onderdeel overslaan en soms word je gedwongen weer opnieuw te beginnen. Bepaal zelf welke tool geschikt is voor jouw doel en context.

AOi is gebaseerd op bewezen concepten die succesvol zijn gebleken in verschillende publieke en private organisaties (Brown, & Katz, 2008; Reis, 2017; Elrah, 2018). Wat AOi toevoegt aan deze bestaande concepten is de vertaalslag naar een Nederlandse overheidscontext. Er is maar één manier om te ontdekken of AOi ook succesvol is voor jouw organisatie: experimenteren!

AOi biedt je de vrijheid om de methodes en tools aan te passen naar jouw context. We horen graag jouw ervaringen en suggesties om AOi te verbeteren [link].

 

Bronvermelding

Braun, D., & Kramer, J. (2015). Corporate Tribe – Organisatielessen uit de antropologie.  Alphen aan de Rijn: Vakmedianet.

Brown, T., & Kātz, B. (2009). Change by design: How design thinking transforms organizations and inspires innovation. New York: Harper Business.

Ries, E. (2017). The startup way: how modern companies use entrepreneurial management to transform culture and drive long-term growth. First edition. New York: Currency.

Elrha, & Gray Dot Catalyst. (2019, January 1). Humanitarian Innovation Guide. Retrieved from https://higuide.elrha.org/