Randvoorwaarden van overheidsinnovatie

Wat is er nodig om innovatie te laten bloeien?

Innovatie ontstaat niet zomaar. Sterker nog: in grote organisaties moeten een hoop randvoorwaarden voor elkaar zijn om innovatie echt tot bloei te laten komen. Je hebt de juiste competenties nodig in een team. De organisatiecultuur moet ruimte geven aan deze teams om samen te werken in kortcyclische processen, gericht op waarheidsvinding. Dit alles in verantwoording aan een managementteam dat een duidelijke strategische innovatieagenda vertegenwoordigt door het vrijmaken van de noodzakelijke hulpbronnen. Fundamenteel daaraan zijn de kernwaarden van de overheid en de specifieke missie en visie van de betreffende organisatie.

Bronvermelding

Ries, E. (2017). The startup way: how modern companies use entrepreneurial management to transform culture and drive long-term growth. First edition. New York: Currency.