Randvoorwaarden: Verantwoording

Middelen en kaders voor innovatie

Verantwoording is de basis van goed innovatiemanagement. Innovatie zal over het algemeen plaatsvinden op gedecentraliseerd niveau, maar dat betekent niet dat er geen duidelijke afspraken moeten worden gemaakt over hoe innovatie-investeringen moeten worden verantwoord.

Verantwoording gaat over het brede spectrum van stimulering, criteria en indicatoren die innovatieteams de motivatie en richting geeft om hun projecten verder te brengen. Het gaat ook over een aanwijsbare toetsing van het innovatieportfolio met de strategische kaders van de organisatie.

Een innovatieboard is in ieder geval gecommitteerd aan verantwoording op het gebied van:

  • Criteria en strategische kaders waarbinnen innovatie-investeringen worden goedgekeurd
  • Hoe innovatievoortgang meetbaar wordt gemaakt en gerapporteerd
  • De beschikbaarheid van resources en middelen
  • het faciliteren van politiek draagvlak in de organisatie