Randvoorwaarden: Team

Kleine, crossfuntionele teams met veel vrijheid

Zonder mensen geen innovatie. Wanneer je begint met innoveren heb je misschien niet direct alle nodige disciplines in je team, maar zorg dat je de essentiële competenties uit verschillende hoeken van je organisatie kunt halen.

Werk in kleine teams met veel vrijheid. Zorg voor genoeg diversiteit zodat het team een breed aantal vraagstukken zelf snel kan oplossen. Innovatieteams moeten in staat zijn vol te houden bij tegenslagen én te veranderen op basis van het onderzoek bij eindgebruikers. Goed functionerende innovatieteams zijn cruciaal voor de aanstekelijkheid van een nieuwe manier van werken.

Draag zorg voor:

  • Een gedeelde visie waar het hele team voor gaat (teamleden ervaren hun werk als betekenisvol)
  • Momenten voor onderlinge verbinding
  • Teamleden voelen zich veilig om zich kwetsbaar op te stellen en ideeën aan te dragen
  • Teamleden zijn afhankelijk van elkaar voor succes
  • Ritme en duidelijkheid: teamleden weten wat er wanneer van ze verwacht wordt

 

Bronvermelding

Elrah. (2020). Humanitarian Innovation Guide. Get the best from your innovation team Geraadpleegd op 21 april 2020, van https://higuide.elrha.org/enabling-factors/get-the-best-from-your-innovation-team/

Ries, E. (2017). The startup way: how modern companies use entrepreneurial management to transform culture and drive long-term growth. First edition. New York: Currency.

Re:Work with Google: Guide: Understand team effectiveness. (z.d.). Geraadpleegd op 21 april 2020, van https://rework.withgoogle.com/print/guides/5721312655835136/