Randvoorwaarden: Proces

Iteratieve, wetenschappelijke processen

Een standaard innovatieproces beschrijft de stappen, activiteiten en tools die mensen in innovatieteams gebruiken om hun werk gedaan te krijgen. Dit zijn afspraken over de fasen en stappen waarin innovaties worden verder gebracht, projectmanagementtools of processen om voortgang te rapporteren.

De processen vloeien voort uit de laag ‘Verantwoording’, omdat deze afspraken uiteindelijk de belangrijkste omlijning zijn voor het innovatieproject. Teams kunnen deze afspraken zelf aanvullen met tools en activiteiten die voor hen van toegevoegde waarde zijn.

AOi doet met de drie fases Exploreren, Experimenteren, Implementeren een aantal suggesties voor een innovatieproces, maar deze moeten op maat worden gemaakt van wat innovatie binnen de organisatie nodig heeft (Tschimmel, 2012). In algemene zin kenmerken innovatieprocessen zich door:

  • Veel iteraties en een hoge snelheid van het opleveren van tests
  • Een wetenschappelijke kijk op het generen en rapporteren van bewijs over innovatiesucces
  • Het besturen van een innovatieportfolio, met meerdere kansrijke projecten

Bronvermelding

Tschimmel, K. (2012). Design Thinking as an effective Toolkit for Innovation. In:
Proceedings of the XXIII ISPIM Conference: Action for Innovation: Innovating from Experience. Barcelona. ISBN 978-952-265-243-0.