Randvoorwaarden: Kernwaarden

Missie, visie en publieke waarden

Het bedenken, testen en implementeren van nieuwe oplossingen kan niet plaatsvinden buiten het kader van de kernwaarden van een overheidsorganisatie. Waar innovatie in het begin van de 21ste eeuw nog onverluid synoniem stond voor vooruitgang, hebben we in het afgelopen decennia ook steeds meer de schaduwkant van technologie ontdekt. De negatieve effecten van innovatie op privacy, (informatie)veiligheid, autonomie en menselijke waardigheid zijn onacceptabel in een overheidscontext (zie ook website digitale overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Daarnaast hebben we ook moeten terugkomen op het idee van ‘tech solutionisme’ – het idee dat met technologie alles kan worden opgelost. Problemen in het algemeen – en die van de overheid in het bijzonder – lenen zich meestal niet voor een simpele applicatie op een mobiele telefoon of een een nieuw platform. Dit betekent dat we de keuzes die we maken in onze ontwerpen moeten baseren op fundamenten van normen, waarden en ethische principes.

Deze randvoorwaarde gaat er daarbij van uit dat overheidsorganisaties een referentiekader aanhouden van hun individuele missies en visies en nieuwe oplossingen stevig verankeren in zogenaamde publieke waarden. Daarvoor verwijzen we graag naar het het rapport ‘Opwaarderen‘ van het Rathenau Instituut (2017).

 

Bronvermelding

Kool, L., J. Timmer, L. Royakkers en R. van Est,. (2017). Opwaarderen – Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving. Den Haag, Rathenau Instituut