Over ons

Samenwerking UBR en CFI

AOi is een gezamenlijk initiatief van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en het Centre for Innovation van de Universiteit Leiden.

De samenwerking is opgezet met als doel methodes van innovatie te onderzoeken, deze te vertalen naar de context van de Nederlandse overheid en ze daarbinnen te testen. Het kunnen samenbrengen van theorie en praktijk, waarvan beide organisaties leren, is een belangrijk kenmerk van deze samenwerking. Daarbij stellen we ons ten doel deze lessen breed uit te dragen.

UBR is een rijksbrede dienstverlener die werkt voor het publieke domein. Het levert advies-, transitie-, interim- en innovatieprojecten binnen de expertisegebieden ICT, Personeel, Organisatie, Inkoop en Facilitair.

Het Centre for Innovation is een groep interdisciplinaire onderzoekers, ontwerpers en ontwikkelaars die worden gedreven door het maken van impact op de manier waarop mensen leren, werken en leven. Het motto ‘People first in innovation‘ staat voor een mensgerichte aanpak in alles wat zij doen.