Innoveren binnen de Nederlandse overheid

Balans tussen dagelijkse dienstverlening en verandering voor de dag van morgen

Innovatie is een belangrijk middel voor organisaties om dienstverlening aan te passen aan de veranderende verwachtingen. Maar innovatie hoeft daarom nog geen doel op zich worden. Het is veel meer van belang een balans te vinden tussen enerzijds de uitvoering van dagelijkse taken en anderzijds een vernieuwende agenda. Deze balans noemen we ambidexteriteit (Blank, 2019). Het vinden van een balans in ambidexteriteit ligt voor elke organisatie anders.

Ambidexteriteit wordt alleen bereikt als exploitatie (het dagelijks bedrijf) en exploratie (vernieuwing en innovatie) op een centraal niveau in de organisatie worden afgewogen. Hiervoor is een integraal idee nodig dat belegd is op strategisch niveau, een idee dat rekening houdt met gedeelde overtuigingen, beleid, processen, organisatiestructuren en budget.

Het voornaamste verschil van overheidsinnovatie ten opzichte van innovatie binnen commerciële organisaties, is dat de publieke waarden centraal staan. Het is de taak van de overheid om deze waarden te beschermen en te versterken. Denk hierbij aan gelijkwaardigheid, privacy, goede zorg en veiligheid.

Deze Aanpak Overheidsinnovatie (AOi) tracht een eerste aanzet te doen voor zo’n integraal idee. Het beschrijft de randvoorwaarden, principes, rollen en processen rondom innovatieprojecten.

Bronvermelding

Blank, S. (2019, October 7). Why Companies Do “Innovation Theater” Instead of Actual Innovation. Geraadpleegd: https://hbr.org/2019/10/why-companies-do-innovation-theater-instead-of-actual-innovation

Lin, Hsing-Er & McDonough, Edward. (2014). Cognitive Frames, Learning Mechanisms, and Innovation Ambidexterity. Journal of Product Innovation Management.