Innovatieprincipes

AOi werkt vanuit zeven principes

1. Eindgebruikers eerst

Het ontwerpen van een nieuw product of nieuwe dienst gaat altijd uit de persoon het product of de dienst gaat gebruiken. AOi stelt in alle processen en tools een eindgebruiker centraal. Soms heeft jouw oplossing meerdere eindgebruikers. Maak altijd verschil tussen eindgebruikers en belanghebbenden [ref] en betrek ze vanaf het begin bij de ontwikkeling van jouw idee.

2. Werk strategisch samen

Samenwerken is niet altijd gemakkelijk. Het kost tijd en soms moet je compromissen sluiten. Toch is het essentieel om te kunnen vaststellen welke samenwerkingen belangrijk zijn voor het slagen van jouw project. Daarbij hoort dat je ook kunt formuleren wat de toegevoegde waarde voor jouw samenwerkingspartner is. Wees open en deel bevindingen met partijen die aan dezelfde oplossingen werken.

3. Blijf probleemgericht

Zonder een duidelijk probleem is je oplossing voor niemand écht nodig. Richt je op het adresseren van duidelijke behoeften van eindgebruikers. Innovatie zonder duidelijke focus heeft minder kans van slagen.

4. Blijf flexibel om te testen, leren en itereren

Innovatieprojecten kunnen in het begin in informele verbanden ontstaan. Om erachter te komen of deze eerste ideeën hout snijden, hoef je nog geen grote beslisstructuren op te zetten. In een later stadium – en zeker binnen overheden – loopt het uitbouwen van een innovatie vaak tegen de grenzen van een bureaucratie aan. Het is dan tóch zaak om ruimte te geven en het team met kleine investeringen de kans te geven de innovatie te laten groeien en te leren van haar experimenten.

5. Richt je op bewijsvoering

Het bouwen aan een nieuwe oplossing gaat gepaard met onzekerheid: je weet niet 100 procent zeker of jouw oplossing past bij jouw probleem. Het is zaak om je vanaf het begin van het project zoveel mogelijk te richten op het vinden van toepasbaar, uitvoerbaar bewijs. Dit vraagt om transparantie en eerlijkheid over je resultaten, ook als die minder positief zijn dan verwacht.

6. Onderken het systeem

Het publieke domein is zelden een simpele omgeving. Meestal zijn het systemen waarin een tal van spelers opereren en veel variabelen van invloed zijn op wat er uiteindelijk gebeurt. Een ‘systeembril’ helpt je om deze omgeving beter te begrijpen en te onderkennen welke actoren belangrijk zijn voor de interventies die je van plan bent te ondernemen.

7. Bouw aan een maatschappelijke business case

Zelfs met een valide combinatie van een nieuwe oplossing voor een bestaand probleem ben je er nog niet. Ook de betaalbaarheid – de afweging tussen kosten en baten – speelt een belangrijke rol in de slaagkans van je innovatie. Hieronder vallen ook niet-monetaire, maatschappelijke baten.