Ethisch innoveren

Zeven kernprincipes

Innoveren in een overheidscontext vraagt om het verantwoord en ethisch maken van keuzes. Daarom voegen we de principes uit de Toolbox Ethisch Verantwoorde Innovatie toe aan de AOi innovatieprincipes. Deze toolbox is ontwikkeld vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en beschrijft 7 kernprincipes die overheden helpen om ethisch verantwoord te innoveren:

  • Zet publieke waarden centraal;
  • Betrek burgers en andere belanghebbenden;
  • Zorg dat je relevante wet- en regelgeving respecteert;
  • Let op de veiligheid van technologie;
  • Gebruik goede kwaliteit data, algoritmes en analysemethoden;
  • Wees transparant en leg verantwoording af;
  • Monitor, evalueer en stel bij.

Bezoek voor meer achtergrondinformatie de website van het Ministerie van BZK.