Over deze Aanpak

Erkenning en verantwoording

Erkenning

De Aanpak Overheidsinnovatie is ontwikkeld door het Centre for Innovation van de Universiteit Leiden in samenwerking met Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR), onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Aanpak Overheidsinnovatie is gebaseerd praktijkervaring van UBR (vanuit de innovatietrajecten V-Lab, RIC en UBR21) en Centre for Innovation (innovatieprojecten binnen de Universiteit Leiden en de humanitaire sector). Voor het theoretisch kader van deze aanpak is dankbaar gebruik gemaakt van het werk van Eric Ries (2017), Tim Brown (2009) en de Humanitarian Innovation Guide. De aanpak beschreven op deze website is een synthese van onze praktijkervaringen en de theoretische kaders vertaald naar een overheidscontext.

Voor het toetsen van deze methode zijn;

  • 4 workshops Design Thinking uitgevoerd. Tijdens deze workshops is de werkwijze in de fase Exploreren getoetst en medewerkers van verschillende organisatieonderdelen opgeleid om als facilitator van de fase Exploreren in de organisatie aan de slag te gaan.
  • 2 workshops ‘Investeren in Innovatie’ met de ABD georganiseerd. Tijdens deze workshops is het Rijks Innovatie Canvas tot stand gekomen.
  • Bestaande en eigen toolkits voor innovatie zijn naast elkaar gelegd en tijdens werksessies met innovatie-experts van UBR en het Centre for Innovation zijn methodes en tools vertaald naar een overheidscontext.

 

Methodologie & Bronvermelding

AOi is geen wetenschappelijk onderzoek naar een optimale aanpak voor overheidsinnovatie. Veel meer is het een reflectie van de – voor ons – productie innovatiemethoden in een context van de Nederlandse overheid. Hoewel we hebben kunnen putten uit veel nuttige en leerzame bronnen en methodologieën, is er ook veel niet gelezen. We hebben individuele referenties op onze pagina’s bijgehouden, maar een rode draad zou kunnen liggen in de inspiratie die we hebben opgehaald van de volgende naslagwerken en websites.

De foto’s op deze website zijn genomen tijdens verschillende evenementen georganiseerd door UBR en CFI. Voor alle overige foto’s hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de database van unsplash.com.

Bronnen

OECD OPSI. (2019, July 2). Toolkit Navigator. Retrieved from https://oecd-opsi.org/toolkit-navigator/

Ries, E. (2017). The startup way: how modern companies use entrepreneurial management to transform culture and drive long-term growth. First edition. New York: Currency.

Elrha, & Gray Dot Catalyst. (2019, January 1). Humanitarian Innovation Guide. Retrieved from https://higuide.elrha.org/

Brown, T., & Kātz, B. (2009). Change by design: How design thinking transforms organizations and inspires innovation. New York: Harper Business.