Over ons

De Aanpak Overheidsinnovatie is ontwikkeld door het Centre for Innovation van de Universiteit Leiden in samenwerking met Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR), onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Innovatietoolkits en -methodes zijn de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond geschoten. Je zou daarvan kunnen vinden dat iedereen het wiel zelf aan het uitvinden is. Ons leerde het dat innovatie waarschijnlijk op verschillende plekken op verschillende manier tot stand komt. Mogelijk zijn de grote kaders hetzelfde, maar worden ze in verschillende sectoren (van bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid) en organisaties daarbinnen op andere manieren ingekleurd.

Een dergelijk pakket van kaders voor innovatie binnen de Nederlandse overheid bestond nog niet. Dit bracht ons ertoe om onze krachten op het gebied van innovatie (Centre for Innovation) en sector-expertise van bedrijfsvoering binnen de overheid (UBR) te bundelen. Uit deze samenwerking is de Aanpak Overheidsinnovatie (AOi) ontstaan. Daarbij willen we niets voorschrijven: we hopen dat het anderen inspireert en horen graag hoe het óók kan.