Randvoorwaarden: Cultuur

Werk samen aan een ondernemende cultuur die eindgebruikers voorop stelt

Organisatiecultuur schrijft de informele regels voor die innovatieve ideeën laten verstikken of ondersteunen. Cultuur uit zich in gedrag en vloeit voort uit overtuigingen en aannames. Cultuur ontstaat vaak onbewust tussen mensen en wordt aangeleerd, gedeeld of doorgegeven. Dat biedt kansen, elke interactie met anderen is een moment waarop cultuur besproken en veranderd kan worden (Obrecht & Warner, 2016). Als je aan de slag wil met innovatie zorg dan dat jij een voorbeeld bent van hoe het óók kan.

Succesfactoren voor een innovatieve organisatiecultuur

  • Werk met mensen met een passie voor het oplossen van problemen
  • Kies voor het belang van de eindgebruiker
  • Bouw voort op elkaars ideeën (in plaats van ze af te schieten)
  • Deel succesverhalen en geef positieve feedback
  • Leiders in de organisatie dragen het belang van het leren van ‘mislukkingen’ uit

Bronvermelding

Obrecht, A. and T. Warner, A. (2016) ‘More than just luck: Innovation in humanitarian action’. HIF/ALNAP Study. London: ALNAP/ODI.