Fase 2 | Experimenteren

Hoe kom je van een kansrijke oplossing tot een gevalideerd concept?

Nu je een kansrijke oplossing hebt is het tijd om de volgende stap te zetten in het innovatieproces: van exploreren naar experimenteren. In AOi nemen we als start voor de fase Experimenteren het moment dat een opdrachtgever bereid is te investeren in het opzetten innovatiesprints voor het ontwikkelen van een minimum viable product. Waar je in de fase Exploreren nog vooruit kunt met alleen mensen en tijd wordt succes in de fase Experimenteren mede bepaald door de investering (OECD, 2017).

In de fase Experimenteren ontdek je hoe jouw oplossing in de praktijk door mensen wordt ervaren (Nesta, 2019). Op basis van wetenschappelijke onderzoeksmethodes bouw je het bewijs dat jouw opdrachtgever overtuigt tot implementatie van jouw innovatie (Hopkins, Breckon & Lawrence, 2020 Het toetsen of mensen écht op jouw oplossing zitten te wachten en het vaststellen dat mensen bereid zijn te investeren (in tijd, geld of energie) in jouw oplossing staat centraal. Je werkt volgens de bouwen-meten-leren cyclus toe naar een gevalideerd

concept (Ries, 2017). Na elke cyclus evalueer je of je op de goede weg zit of dat er een aanpassing (pivot (Ries, 2017)) nodig is. Aan het einde van deze fase heb je een (maatschappelijke) business case en overdrachtsplan (Koopmans et al., 2018). Of je komt tot de waardevolle conclusie dat je opnieuw naar de tekentafel moet voor een nieuwe oplossing voor het probleem.

 

Bronvermelding

Hopkins, A., Breckon, J. and Lawrence, J. (2020) The Experimenter’s Inventory: A catalogue of
experiments for decision-makers and professionals. Alliance for Useful Evidence, Nesta, London.

Koopmans, C., Benthem van, M., Hulsker, W., Spit, W. &  Zuthpen van, F., (2018) Werkwijzer voor maatschappelijke kostenbatenanalyse van de digitale overheid. Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek

Nesta (2019) 20 Tools for Innovating Governments.  https://www.nesta.org.uk/report/20-tools-innovating-government/

OECD (2017), Fostering Innovation in the Public Sector, OECD Publishing, Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264270879-en

Ries, E. (2017). The startup way: how modern companies use entrepreneurial management to transform culture and drive long-term growth. First edition. New York: Currency.