Fase 1 | Exploreren

Hoe kom je tot innovatieve oplossingen voor problemen?

In de fase Exploreren staat de methode Design Thinking centraal, deze methode kent vele vormen en stappen (Tschimmel, 2012). In deze context werken we volgens de stappen Begrijpen, Zoeken & Adapteren, Ideeën, Prototype en Validatie. Deze fase richt zich op het opsporen van problemen, het onderzoeken van de onderliggende oorzaken en het verkennen van mogelijk oplossingen voor deze problemen. Hierbij maak je gebruik van de principes van Design Thinking (Stickdorn & Schneider, 2011):

  • Zet de eindgebruiker centraal
  • Bekijk het probleem en de oplossing holistisch
  • Co-creëer oplossingen in een multidisciplinair team
  • Richt je op bewijsvoering

Wanneer je een gedegen onderzoek naar de oorzaken van problemen doet, merk je waarschijnlijk al snel dat het niet in één keer op te lossen is. Voor je aan de slag gaat met het bedenken van een oplossing kies je vaak één onderdeel van het probleem waar je je op richt. In de fase Exploreren onderzoek je de oorzaken van die frustraties, test je ideeën en help je het toeval een handje door bewijs te verzamelen voor het bestaan van het probleem en de haalbaarheid en wenselijkheid van een mogelijk oplossing.

De fase Exploreren gaat over in de fase Experimenteren wanneer er een kansrijke oplossing gevonden is voor en probleem.

Bronvermelding

Tschimmel, K. (2012). Design Thinking as an effective Toolkit for Innovation. In: Proceedings of the XXIII ISPIM Conference: Action for Innovation: Innovating from Experience. Barcelona. ISBN 978-952-265-243-0.

Stickdorn, M. and Schneider, J., (2010). This Is Service Design Thinking. Amsterdam: BIS Publishers.

Verken stappen in Fase ...: