Fase 0 | Voorbereiden

Voorbereiden

Deze fase richt zich op het mise-en-place maken van de innovatieomgeving: het klaarzetten van de ingrediënten en het keukengerei, om de kok in staat te stellen een nieuw gerecht te bereiden. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de opdrachtgever en de directie.

Het is van belang dat de kok weet waar haar eters op zitten te wachten: een heldere strategische innovatie-agenda die een transparant beeld geeft van haar maatschappelijke opgave en hoe nieuwe ideeën daaraan kunnen en moeten bijdragen. Zo kunnen actoren binnen innovatieprocessen, als deze ideeën zich aandienen, snel checken of ze naar alle waarschijnlijkheid ondersteuning van een opdrachtgever kunnen verwachten.

Het is in deze fase ook van belang dat opdrachtgevers en innovatie-projectleiders hetzelfde idee hebben over wat wel en geen innovatieprojecten zijn. Wordt er echt een nieuw gerecht getest of gaan we toch volgens een bestaand recept koken? Je kunt nieuwe projecten dan aangaan binnen een ‘innovatie-relatie’, met daarbij andere afspraken over processen en verantwoording, of je snapt wanneer een klassieke projectleider-opdrachtgever relatie volstaat.

Deze fase resulteert in een organisatie-readiness voor innovatie – een genuanceerd overzicht van waar een organisatie nog wel of niet voldoende heeft voorbereid. Je zou deze kunnen vaststellen met een beoordelingstoets.