SWOT-analyse

De SWOT-analyse helpt bij het identificeren van sterke en zwakke punten van een innovatieproject – en biedt kansen om basis daarvan een koers te bepalen.