Stakeholder Canvas

Identificeer belanghebbenden in je project en bepaal hoe aan hun verwachtingen tegemoet gekomen kan worden, zodat je hun steun kunt inwinnen.