Retrospective

Een Retrospective is een sessie die door een team gebruikt kan worden om te reflecteren op het werkproces en om de manier waarop er gewerkt wordt te verbeteren.